Aktualności

Uprzejmie informujemy, że rozruch kotłowni i rozpoczęcie sezonu grzewczego nastąpi od dnia 20.09.2022 r.

Przypominamy o rozważnym korzystaniu z ciepła w suszarniach, ponieważ wpływa to na koszty ciepła budynku, które ponoszą jego mieszkańcy.

Prosimy również o zwrócenie uwagi w całym sezonie grzewczym na sprawność głowic termostatycznych (pokręteł) zamontowanych na grzejnikach w mieszkaniu.

Niesprawne głowice (zbyt ciepłe grzejniki przy niskim nastawieniu pokrętła) mogą być przyczyną nieuzasadnionego zużycia ciepła i spowodować wyższe k...

W uzupełnieniu do Komunikatu z dnia 7.09.2022 r. w sprawie warunków rezygnacji z utrzymania porządku na klatkach schodowych przez firmę zewnętrzną oraz zgodnie z informacją przekazaną na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 i 14 czerwca 2022 r. - miesięczna kwota od mieszkania za utrzymanie porządku przez podmiot zewnętrzny to około 20 zł.

                                                                                                                                                                  &...

Informujemy, że w miesiącu sierpniu br. zostały ukończone prace związane z odnowieniem elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Mieszka I 4 w Gostyniu (ściany wschodnia i zachodnia) oraz remontem 40 szt. balkonów.

 

Elewacja i balkony przed remontem:

 

Elewacja i balkony po remoncie:

...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracownika na stanowisko:

Instalator

Zakres obowiązków:

• prace związane z naprawą, wymianą, konserwacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych,

• okresowe przeglądy instalacji gazowej,

• usuwanie awarii,

• dbałość o powierzony sprzęt,

• reprezentowanie i dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:

• samodzielność...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa namawia właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych do kontrolowania urządzeń pomiarowych znajdujących się w ich lokalach:

- wodomierze zimnej i ciepłej wody użytkowej,

- podzielniki kosztów centralnego ogrzewania,

Dodatkowo, przypominamy o możliwości samodzielnej kontroli sprawności zaworów instalowanych w lokalach (zawory główne zimnej i ciepłej wody użytkowej, zawór/zawory gazowe, zawory/głowice termostatyczne centralnego ogrzewania).

Wyrażamy nadzieję, że tego typu samokontrola pozwoli niejedn...

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 1.08.2022r. posiadać będzie wolny lokal użytkowy (kuchnia wraz z zapleczem kuchennym) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą:

- ul. Wł. Łokietka 2 (w budynku Spółdzielni) o pow.  39,2m2

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od lipca 2022r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu zmienia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków za 1 m3 wody z 9,76 zł/m3 na 9,94 zł/m3. Zmiana ceny zostanie uwzględniona w opłatach eksploatacyjnych od 1.07.2022r.

Walne Zgromadzenie Członków Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022 r.

Walne Zgromadzenie odbywało się w częściach 13 i 14 czerwca br. Wzięło w nim udział 43 członków Spółdzielni.

Każda z części Walnego Zgromadzenia przebiegała według porządku obrad, który Zarząd zamieścił na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych i w lokalnej prasie.

Na każdej części wybrano prezydium Zebrania (przewodniczącego i sekretarza), komisje porządkowe:

- mandatowo-skrutacyjną (zajmującą się ustaleniem liczby obecnych...

Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, właścicieli różnego rodzaju nieużywanego i zbędnego sprzętu agd i rtv, mebli, opakowań kartonowych, opon, wózków, rowerów itp. pozostawionego w ogólnodostępnych pomieszczeniach ( pralnie, suszarnie, wózkarnie, korytarze piwniczne) o jego usunięcie! Zalegające niejednokrotnie już od wielu lat, nikomu niepotrzebne rzeczy, ograniczają możliwości korzystania z w/w pomieszczeń ora...

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje mieszkańców budynków przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 1, 2, 3, 4 w Gostyniu, że w dniach od 13 do 17 czerwca 2022r. zostanie przeniesione miejsce składowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z dotychczasowej lokalizacji (łuk ulicy od strony północnej budynku nr3) na plac kotłowni przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 1. Decyzja ta podyktowana jest koniecznoscią usunięcia śmietników Spółdzielni z terenu Gminy Gostyń.

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu maju br. w rejonie ul. Górnej 8 i 38 w Gostyniu zamontowane i przekazane do użytku zostały nowe wiaty śmietnikowe. 

20220520 085408.jpg ok.jpg web20220520 090002.jpg ok.jpg web

 

 

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała informację z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu o nowym oznakowaniu przy
ul. Wojska Polskiego.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym plakatem.

 

 

PLAKAT PL 4 1

 

 

Właściciele mieszkań często bez porozumienia z zarządem Spółdzielni lub nawet wbrew porozumieniu – instalują na swoich balkonach, ścianach (elewacji) różne urządzenia, np. rolety okienne, kraty, klimatyzatory, anteny. Czy to jest prawidłowa praktyka?

Wyjaśniamy, że elewacja jest częścią wspólną nieruchomości. Przebicie ścian zewnętrznych czy ingerencja w elewację, bez uzyskania zgody Zarządu, jest przekroczeniem prawa przez właściciela mieszkania.

Od kwietnia br. Spółdzielnia weryfikuje wszystkie miejsca gdzie ni...

Walne Zgromadzenie w Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

          Osoby niepalące nierzadko źle znoszą przebywanie w miejscu, w którym bardzo odczuwalny jest dym tytoniowy. Ponadto notoryczne przebywanie w takim środowisku może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia biernego palacza. Zwykle gdy ktoś pali w naszym otoczeniu, na przykład na ulicy, mamy możliwość przemieszczenia się, tak by znaleźć się poza zasięgiem dymu tytoniowego. Czasami jednak zdarza się, że problemem jest sąsiad z mieszkania obok, któ...

Na terenach Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w miesiącu kwietniu br. zostały zamontowane urządzenia zabawowe dla najmłodszych mieszkańców:

- ul. Willowa 3 - huśtawka,

- ul. Łokietka 1 - bujak sprężynowy,

- ul. Mieszka I 3 a 4 - huśtawka,

- ul. Mieszka I 7 - piaskownica, zjeżdżalnia i huśtawka wagowa,

- ul. Górna 7 - huśtawka,

- ul. Wojska Polskiego 1 a 3 - huśtawka wagowa,

- ul. Górna 28 – zjeżdżalnia,

- ul. Mieszka I 22 a 23 - huśtawka,

- ul. Mieszka I 4 a 5 - karuzela.

Uprzejmie informujemy naszych mieszkańców, że w miesiącu kwietniu br. oddaliśmy do użytku parking z trzydziestoma miejscami postojowymi, w tym z trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wyrażamy nadzieję, że powyższa inwestycja w rejonie ul. Mieszka I 7 w Gostyniu poprawi warunki poruszania się i postoju użytkownikom pojazdów mechanicznych.

Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w Państwa budynkach zostaną przeprowadzone prace związane z wymianą pionów wod.-kan. przez firmę PHU Pro-Eko-Term zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem:

  • ul. Przemysława II 4                         20.06. - 15.07.2022r.
  • ul. Przemysława II 7                         11.07. - 30.07.2022r.
  • ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1     ...